Zespół z Politechniki Białostockiej bierze udział w pracach nad nową nawierzchnią drogową

Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska oraz Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A pracują nad wspólnym projektem nowej poroelastycznej nawierzchni drogowej. Taka nawierzchnia ma zagwarantować uczestnikom ruchu drogowego lepszą przyczepność kół oraz zmniejszenie poziomu hałasu na drogach. Nowa nawierzchnia miałaby także zapewnić większe bezpieczeństwo na drogach w sytuacjach wypadków, np. gdyby na drodze paliło się wyciekające paliwo. W pracach […]

Instytut im. Witolda Pileckiego realizuje projekt „Kadry Historii”

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, w ramach Akademii Witolda Pileckiego, realizuje projekt pod nazwą „Kadry Historii”. Celem projektu jest odkrywanie nieznanych wydarzeń z dziejów stolicy województwa podlaskiego i okolic. Na stronie FB Kadry Historii można znaleźć m.in. powstałe na podstawie dostępnych materiałów źródłowych improwizowane wywiady z ludźmi, których życie było związane z regionem […]

Polska Komisja Akredytacyjna docenia studia na Politechnice Białostockiej

Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę na temat studiów na Politechnice Białostockiej, na kierunku matematyka stosowana. W opinii jest m. in. mowa o tym, iż proces kształcenia w ramach tego kierunku umożliwia większości studentów osiągnięcie zamierzonych efektów kształcenia. Matematykę stosowaną można studiować na I i II stopniu, na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. W planie studiów […]

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców regionu podlaskiego m. in. z obsługi komputera i Internetu

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego prowadzi projekt w postaci szkoleń dotyczących m. in. obsługi komputera i Internetu oraz bezpieczeństwa w Internecie. Zajęcia realizowane są w formie zdalnej, stacjonarnej i mieszanej. W przypadku szkoleń zdalnych uczestnicy mają dostęp do platformy e-learningowej. Spotkania odbywają się w godzinach przed lub popołudniowych, w ciągu tygodnia roboczego lub […]

Powstanie nowe EcoCentrum Kompetencji BOF, by ułatwić staże i praktyki uczniom szkół zawodowych

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu, który zamierza realizować Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) dla uczniów szkół zawodowych z Białegostoku i okolic. Projekt ma zapewnić lepsze dopasowanie systemów kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z przyszłymi pracodawcami. Wezmą w nim udział zarówno uczniowie, jak i […]

W Centrum Integracji Społecznej, w Augustowie, będą szkolenia i praktyki zawodowe mające ułatwić znalezienie pracy

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przyznaniu dotacji na rozszerzenie oferty Centrum Integracji Społecznej w Augustowie. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie przeprowadzi dwa projekty, których celem będzie zwiększenie aktywności uczestników Centrum Integracji Społecznej w Augustowie. W ramach pracowni gastronomicznej oraz pracowni usługowej mają odbyć się szkolenia i praktyki zawodowe, po których […]

XIX-wieczny nagrobek z cmentarza w Miłkowicach Maćkach trafił na listę zabytków

Nagrobek Eustachego Klimaszewskiego z cmentarza przykościelnego w Miłkowicach Maćkach, wykonany po 1845 roku, został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Nagrobek ma formę steli ustawionej na dwustopniowym cokole i jest zrobiony z piaskowca. Stela posiada kształt prostopadłościanu ustawionego w pozycji wertykalnej. Na awersie steli znajduje się napis: POKÓJ CI DROGI MĘŻU PODNIEMYM GŁAZEMTY MIŁOŚCI PRZYJAŹNI […]

Wystawa poświęcona 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej w Podlaskim Instytucie Kultury

Podlaski Instytut Kultury zaprasza w niedzielę 7 marca 2021 roku na spotkanie z historykami: Zbigniewem Kaszlejem i Bartłomiejem Rychlewskim – autorami „Słownika biograficznego konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956”. W ramach spotkania, które odbędzie się w Spodkach PIK, przy ul. św. Rocha 14, o godzinie 17:00, zostanie otwarta wystawa poświęcona 5. Wileńskiej Brygadzie Armii […]

Mieszkańcy gminy Nowogród mogą liczyć na szkolenia i kursy zawodowe w ramach funduszy unijnych

1 marca 2021 roku, została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z funduszy europejskich, w ramach którego mieszkańcy gminy Nowogród będą mogli nabyć kwalifikacje potrzebne do znalezienia pracy. Ze strony władz województwa podlaskiego podpisali ją marszałek Artur Kosicki i członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Wiesława Burnos. Projekt ten jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie […]

Żołnierze Niezłomni na monetach NBP

Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu od 2017 roku monety kolekcjonerskie z wizerunkami żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego, w ramach serii „Wyklęci przez komunistów, żołnierze niezłomni”. W bieżącym roku wydano srebrną monetę z wizerunkiem kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar” – dwunastą z kolei z tej serii. Na rewersie znajduje się wizerunek kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” wraz […]

Białostocki IPN szykuje obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W bieżącym roku przypada 70. rocznica zamordowania członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz 10. rocznica ustanowienia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej szykuje z tej okazji akcje upamiętniające zarówno święto, jak i Żołnierzy Wyklętych. 1 marca mają zostać złożone kwiaty przy Izbie Pamięci w areszcie śledczym […]

STRZAŁKA

FREE
VIEW