Tunel z czasów carskich, przy ul. Hetmańskiej trafił na listę zabytków

Podlaski konserwator zabytków – prof. Małgorzata Dajnowicz podjęła decyzję o wpisaniu do ewidencji zabytków starego tunelu z czasów carskich, znajdującego się przy ul. Hetmańskiej. Zabytkowy obiekt został wybudowany na początku XX wieku jako część budowy strategicznej magistrali łączącej Białystok z Jeżewem. Budowla przetrwała II wojnę światową – była nawet próba wysadzenia tunelu przez Niemców, która […]

Instytut im. Witolda Pileckiego realizuje projekt „Kadry Historii”

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, w ramach Akademii Witolda Pileckiego, realizuje projekt pod nazwą „Kadry Historii”. Celem projektu jest odkrywanie nieznanych wydarzeń z dziejów stolicy województwa podlaskiego i okolic. Na stronie FB Kadry Historii można znaleźć m.in. powstałe na podstawie dostępnych materiałów źródłowych improwizowane wywiady z ludźmi, których życie było związane z regionem […]

Zastępca prezydenta złożył kwiaty pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego

19 marca, marszałek Józef Piłsudski obchodził imieniny. Z tej okazji pod jego pomnikiem na Rynku Kościuszki, kwiaty złożył, w imieniu Urzędu Miasta, zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. Józef Piłsudski odwiedzał Białystok w ostatnich latach XIX wieku przy okazji swojej działalności konspiracyjnej m.in. w komórkach Polskiej Partii Socjalistycznej, gdzie spotykał się z białostockimi działaczami. Podczas wizyty w […]

Książnica Podlaska dokona digitalizacji archiwalnych roczników Gazety Współczesnej

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości ok. 970 tysięcy złotych na dokonanie digitalizacji dziewięciu archiwalnych roczników Gazety Współczesnej z lat 1992-2000. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ponadto Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Książnicy 16 tysięcy złotych na pokrycie wkładu własnego Książnicy do projektu dygitalizacji roczników […]

32. rocznica wykolejenia się wagonów z ciekłym chlorem w Białymstoku

We wtorek 9 marca minęła 32. rocznica bardzo groźnego i niebezpiecznego wypadku w Białymstoku. Tego dnia, w 1989 roku na kolejowym nasypie przy ulicy Poleskiej w Białymstoku przewróciły się wagony z ciekłym chlorem. Gdyby doszło do jego wycieku, chmura chloru mogłaby pochłonąć mnóstwo ofiar w mieście. Sprawna akcja służb ratowniczych zapobiegła jednak tragedii, dzięki czemu […]

XIX-wieczny nagrobek z cmentarza w Miłkowicach Maćkach trafił na listę zabytków

Nagrobek Eustachego Klimaszewskiego z cmentarza przykościelnego w Miłkowicach Maćkach, wykonany po 1845 roku, został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Nagrobek ma formę steli ustawionej na dwustopniowym cokole i jest zrobiony z piaskowca. Stela posiada kształt prostopadłościanu ustawionego w pozycji wertykalnej. Na awersie steli znajduje się napis: POKÓJ CI DROGI MĘŻU PODNIEMYM GŁAZEMTY MIŁOŚCI PRZYJAŹNI […]

Wystawa poświęcona 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej w Podlaskim Instytucie Kultury

Podlaski Instytut Kultury zaprasza w niedzielę 7 marca 2021 roku na spotkanie z historykami: Zbigniewem Kaszlejem i Bartłomiejem Rychlewskim – autorami „Słownika biograficznego konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956”. W ramach spotkania, które odbędzie się w Spodkach PIK, przy ul. św. Rocha 14, o godzinie 17:00, zostanie otwarta wystawa poświęcona 5. Wileńskiej Brygadzie Armii […]

Białostocki IPN szykuje obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W bieżącym roku przypada 70. rocznica zamordowania członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz 10. rocznica ustanowienia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej szykuje z tej okazji akcje upamiętniające zarówno święto, jak i Żołnierzy Wyklętych. 1 marca mają zostać złożone kwiaty przy Izbie Pamięci w areszcie śledczym […]

102. rocznica odzyskania niepodległości przez Białystok

Dzisiaj, 19 lutego obchodzimy 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Białystok. Dlaczego dzieje się to kilka miesięcy później niż w reszcie kraju (11 listopada)? Ponieważ od listopada 1918 roku przez Podlasie wycofywała się armia niemiecka. 300 tysięcy żołnierzy niemieckich przemieszczało się z terenu Ukrainy do Prus Wschodnich. Ta trudna moralnie decyzja Marszałka Józefa Piłsudskiego uratowała tereny […]

STRZAŁKA

FREE
VIEW